WELKOM BIJ HUURDERSCONTROLE®

Deze website is bedoeld om u de mogelijkheid te geven uw potentiële huurder op betrouwbaarheid te controleren.

Bij de verhuur van woningen komen veel zorgen en onzekerheden kijken. Het kan altijd gebeuren, dat u een huurovereenkomst sluit met een huurder, die achteraf onbetrouwbaar blijkt te zijn. Met Huurderscontrole kunt u dit voorkomen. Met onze complete screening krijgt u een goed beeld van de betrouwbaarheid van de huurder, nog vóór het sluiten van de huurovereenkomst. Door met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen, kunt u direct starten met het indienen van huurderscontroles. Afhankelijk van uw wensen, kunt u kiezen voor de basiscontrole of de complete screening, en die dan in diverse varianten.

DE BASISCONTROLE

Als u een basiscontrole laat uitvoeren, controleren wij het legitimatiebewijs van de potentiële huurder op echtheidskenmerken.

Daarnaast voeren wij een creditcheck uit, om een goed beeld te krijgen van het betalingsverleden van de potentiële huurder. Binnen één werkdag krijgt u een rapport met onze bevindingen te zien.

DE COMPLETE SCREENING

Als de basiscontrole een positief resultaat oplevert kunnen wij uw potentiƫle huurder zo compleet controleren dat daarmee wordt voldaan aan alle wettelijke en contractuele eisen. Met deze controle kunt u ook maximaal invulling geven aan de eisen die het keurmerk VerHuurVeilig aan u als verhuurder stelt.

Wij vergelijken handtekeningen en controleren de echtheid van werkgeversverklaringen en salarisstroken. Verder doen we navraag naar het huurders- en justitieel verleden van uw potentiële huurder. Tenslotte trekken wij diverse, door uw potentiële huurder opgegeven, referenties na en raadplegen we een aantal openbare bronnen. De complete screening vraagt meer tijd dan de basiscontrole. U ontvangt ons advies over de betrouwbaarheid van de potentiële huurder uiterlijk binnen 5 werkdagen.

 

DE COMPLETE SCREENING MET PANDCONTROLE

Verhuurders doen er verstandig aan om een woning exclusief gas, water en elektra te verhuren. In dat geval hoeft het verhuurde pand namelijk 'slechts' periodiek te worden gecontroleerd.

Dat betekent toch nog dat er minimaal vier keer per jaar gecontroleerd dient te worden. Bij verhuren inclusief gas, water en elektra stellen de NUTS-bedrijven zelfs de voorwaarde dat de verhuurder maandelijks de verzegeling van de meters in de woning controleert. Bovendien dient de verhuurder zijn bevindingen op specifieke wijze vast te leggen. Dit vraagt de nodige inspanningen van de verhuurder. Met de complete screening met pandcontrole nemen wij die inspanningen van u over. En dan wordt ook de controle van de verzegeling van de meters altijd volgens de vereiste regelmaat voor de verhuurder uitgevoerd en voldoet de verhuurder aan zijn verplichtingen.