VEELGESTELDE VRAGEN

Weet de huurder dat er een huurderscontrole
wordt uitgevoerd?

Ja, de aanstaande huurder dient namelijk een toestemmingsverklaring te ondertekenen en een vragenlijst in te vullen. De antwoorden op een aantal vragen op de vragenlijst worden vervolgens op juistheid gecontroleerd.

Hoe verkrijg ik een bruikbaar document voor
de controle van het paspoort of ID-bewijs?

Allereerst is het van belang dat u zelf het originele document in handen krijgt en dat u controleert of de pasfoto overeenkomt met de persoon die u voor u heeft. Vervolgens dient u een kleurenscan (jpg-formaat) te maken van het document. Bij een paspoort maakt u een scan van de pagina's waar de pasfoto op staat. Van het ID-bewijs dient u een scan te maken van zowel de voor- als achterzijde van het document.

Is de basiscontrole voldoende om verantwoord
een huurovereenkomst aan te gaan?

Nee, bij de basiscontrole worden weliswaar de echtheidskenmerken van het paspoort c.q. het identiteitsbewijs gecontroleerd en wordt een credit check uitgevoerd, dit betekent niet dat aan alle wettelijke en contractuele verplichtingen die een verhuurder worden opgelegd is voldaan.

Is de uitgebreide controle voldoende om
verantwoord een huurovereenkomst aan te gaan?

Ja, bij de uitgebreide controle worden alle aspecten gecontroleerd, die van belang zijn om aan wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen.

Is de regelmatige pandcontrole
wezenlijk van belang?

Uit diverse rechterlijke uitspraken, waarbij de aansprakelijkheid bij de verhuurder is gelegd naar aanleiding van ontstane schade veroorzaakt door de huurder, blijkt dat het een verplichting is van de verhuurder om regelmatig controles aan het pand uit te (laten) voeren. Daarbij is het dan van belang dat achteraf aangetoond kan worden dat die controles ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Hoe vaak moeten die pandcontroles
worden uitgevoerd?

Er bestaat een verschil in frequentie van controleren bij verhuren exclusief gas, water en elektra of inclusief gas, water en elektra. Wanneer er namelijk inclusief gas, water en elektra wordt verhuurd staat het contract met nuts-bedrijven op naam van de verhuurder en is de verhuurder volledig aansprakelijk voor naleving van die contracten. Op basis van die contract-overeenkomst blijkt de verhuurder de verplichting te hebben om maandelijks de onverbroken aanwezigheid van zegels te controleren. Bij huurovereenkomsten exclusief gas, water en elektra wordt er van de verhuurder verwacht dat deze regelmatig controles aan de buitenkant van het verhuurde pand uitvoert c.q. laat uitvoeren. Ook van deze controles dient achteraf aangetoond te kunnen worden dat deze daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het is bij beide controles onder andere van belang om ook bepaalde aspecten die kunnen wijzen op de mogelijke exploitatie van een hennepkwekerij vast te leggen.